Na een wat aarzelende start, veroorzaakt doordat de aftrap in het drukke veldseizoen viel, komt Vruchtbare Kringloop Gelderland nu op stoom. Er zijn inmiddels ongeveer 15 groepen aan de slag met in totaal 180 deelnemers! Er is nog ruimte voor nieuwe melkveehouders.

De meeste groepen starten in Vruchtbare Kringloop Gelderland met het bodem- en waterplan dat voor één van de deelnemers van de groep wordt gemaakt. Het bespreken ervan levert nuttige kennis op. Ook het praktijkdeel – waarin we grondboringen en profielkuilen bekijken – spreekt aan!

Na het bodem- en waterplan wordt aandacht besteed aan natuur en biodiversiteit, enkele groepen zijn al bezig met dit onderwerp. Natuurinclusief boeren, kringlooplandbouw: er is steeds meer aandacht voor van de overheid, de maatschappij en de markt.

Bedrijfsnatuurplannen
Met de bedrijfsnatuurplannen wil Vruchtbare Kringloop Gelderland inspelen op die vraag. Zo kijken we of melkveehouders een deel kruidenrijk grasland op hun bedrijf kunnen inpassen. Zuivelondernemingen hechten daar waarde aan en agrarisch natuurbeheer organisaties stellen soms vergoedingen beschikbaar. Deelnemers van de Veluwe kunnen in het voorjaar van 2019 een quick scan op hun eigen bedrijf laten doen om de mogelijkheden en subsidies voor agrarisch natuurbeheer in kaart te brengen. Nu al nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Mail naar info@collectiefveluwe.nl. Er is nog budget om zelfs voor 2019 een contract af te sluiten voor agrarisch natuurbeheer.

Extra bijeenkomsten Bodem en Water
Voor wie trouwens de eerste bijeenkomsten over Bodem en Water heeft gemist kan zich aanmelden voor de extra besprekingen die we hebben gepland.
• Donderdag 13 december om 10:00 uur in Noordeinde
• Donderdag 13 december om 13:30 uur in Epe
• Vrijdag 14 december om 10:00 uur in Lunteren
Aanmelden kan door te mailen naar gelderland@vruchtbarekringloop.nl
Na aanmelding krijg je informatie over de precieze locatie en het programma toegezonden.