Het jaar 2018 gaat de boeken in als een droog jaar. Het waterpeil bij Lobith is zelfs het laagste ooit! Voor de landbouw was het een uitdaging om te blijven boeren. Maar 2018 is ook een jaar van bewustwording; wat als we vaker zulke droge zomers gaan krijgen? Hoe kan je als landbouw hierop inspelen?

Tijdens een bijeenkomst voor afdelingsvoorzitters, projectleiders en portefeuillehouders water, melkveehouderij en akkerbouw praten we u graag bij. Wat zijn de (on)mogelijkheden om binnen de bedrijfsvoering aan de slag te gaan met maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren, kringlooplandbouw toe te passen en over voldoende water te beschikken. Ook in droge perioden. De avonden beginnen om 20.00 uur.

Dinsdag 22 januari 2019 – Boerderij het Molentje, Apeldoornsestraat 193, 3886 MN Garderen
Donderdag 24 januari 2019 – Brasserie de Veiling Geldermalsen
, Deilseweg 7, 4191 NX  Geldermalsen