Loading...

Aanmelden

Wilt u ook aan de slag met kringlooplandbouw? En wilt u meer kennis over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid? Meld u dan nu aan! Deelname aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kost €200, – exclusief btw per bedrijf per studiejaar.

In het programma ziet u welke onderwerpen aan bod komen.

Ja, Ik doe graag mee met Vruchtbare Kringloop Gelderland en meld mij hierbij aan: