FAQ items aan het laden...

Wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid? Doe dan mee met het project Vruchtbare Kringloop Gelderland en meld u snel aan!

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland richt zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland laat zien dat een vitale bodem de basis is voor een vitaal platteland. De focus ligt op de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied.

Samenwerken aan kringlooplandbouw
Een goede vruchtbaarheid van de bodem is belangrijk voor een goed bedrijfsresultaat en minder milieubelasting. We kijken samen naar de mineralenstromen op uw bedrijf en helpen uw vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te analyseren en optimaliseren. In het project leert u meer over de benutting van mineralen en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hierdoor wordt de landbouwproductie efficiënter en verbeteren we het watersysteem en het milieu. Daar heeft iedereen profijt van.

Aanmelden
Wilt u mee doen? Dat kan. Inschrijven voor het project kan via www.vruchtbarekringloopgelderland.nl/aanmelden.

Lees ook meer over: