Doelstelling

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland wil agrarisch ondernemers stimuleren voor kringlooplandbouw en duurzaam bodem- en waterbeheer te kiezen. Deelnemers leren in studiegroepen over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting, het vergroten van de biodiversiteit en het stimuleren van een duurzame economische groei.

Hierdoor worden de bedrijfstechnische en financiële resultaten verbeterd, wat de continuïteit van agrarische bedrijven ten goede komt. Hierdoor ontstaat een vitaal platteland dat klaar is voor de toekomst.

Wat levert deelname aan het project u op?

  • Uw mineralenkringloop wordt geanalyseerd en u ontvangt advies over verbetermogelijkheden.
  • Dit levert voordeel voor de omgeving en uw portemonnee.
  • De resultaten bespreekt u aan de keukentafel of in een groep met collega’s.
  • Met nitraatmetingen op uw bedrijf krijgt u inzicht in de stikstofbenutting.
  • U ontvangt informatie over de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer en de vergoedingen hiervoor.
  • Met een bodemexpert gaat u aan de slag met een bodemplan.
  • U draagt uw steentje bij aan een toekomstgerichte duurzame landbouwsector.