Programma

Als u mee doet, krijgt u, afhankelijk van uw ambitie, een uniek programma aangeboden met studiegroepbijeenkomsten, excursies en thema- en veldbijeenkomsten over bodem, optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering.

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland bestaat uit meerdere interessante bijeenkomsten:

 • Eerste bijeenkomst per studiegroep
  Voor melkveehouders wordt de KringloopWijzer ingezet als hulpmiddel om de mineralenstroom op het individuele bedrijf in beeld te brengen. Het invullen van de KringloopWijzer wordt uitgevoerd door een zelf te kiezen adviseur (veelal de adviseur van de veevoederleverancier). De resultaten uit de KringloopWijzer vormen de input voor de eerste studiegroepbijeenkomst.

  Voor akkerbouwers is de KringloopWijzer nog in de maak. Wellicht dat sommige bedrijven al als pilot mee kunnen doen aan de KringloopWijzer akkerbouw. Als alternatief wordt op het bedrijf van een deelnemer een akker in kaart gebracht met behulp van dronevluchten in combinatie met een veriscan uitslag.
   
 • Bijeenkomst over bedrijfsbodem- en waterplannen
  Per (studie)groep van maximaal 12 deelnemers wordt voor één of twee van de deelnemers een bedrijfsbodem- en waterplan opgesteld. Een expert beoordeelt de bodem en geeft een gericht advies en aanbevelingen ten aanzien van bemesting, teeltplan en bodembeheer. Er wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd waarin het plan met de groep besproken wordt. De deelnemers krijgen praktische handvatten voor toepassing in de eigen bedrijfsvoering.  
 • Bijeenkomsten met specifieke kennisvragen
  Op basis van de wensen van de deelnemers wordt in deze bijeenkomsten een specifiek onderwerp uitgewerkt en besproken. Bijvoorbeeld onderwerpen als natuurinclusieve landbouw, carbon footprint en het toepassen van sensoren. Of de samenwerking tussen de landbouw over de sectoren heen. 
 • Veldbijeenkomsten
  Tijdens een praktische veldbijeenkomst leren deelnemers van bodemkundigen hoe je de kwaliteit van de bodem (fysisch, biologisch, chemisch) kunt beoordelen en beïnvloeden en leren de deelnemers zelf de “bodemconditiescore” toe te passen. De bodemconditiescore is een hulpmiddel waarmee op basis van criteria aan de hand van een proefkuil de kwaliteit van de bodem bepaald wordt. 
 • Demonstratie-activiteiten
  We willen in het werkgebied inspiratievelden aanleggen op percelen van praktijkbedrijven (deelnemers) waarbij de relatie tussen verschillende bewerkings-, teelt- en bemestingsmethoden en bodem- en gewaskwaliteit op praktijkschaal wordt gevolgd. Deze demo’s gaan gepaard met diverse excursies en expertbijeenkomsten, waarbij een deskundige uitleg geeft bij de bevindingen. Deelnemers bezoeken elkaar en leren van elkaar.