Home2020-10-05T13:30:14+02:00

Uit de praktijk

Wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid? Doe dan mee met het project Vruchtbare Kringloop Gelderland (VKG) en meld u snel aan! Lees meer

Als u mee doet, krijgt u een uniek en interessant programma aangeboden met studiegroepbijeenkomsten, excursies, thema- en veldbijeenkomsten over bodem, optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering. Lees meer

U vergroot uw kennis over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit. Daarmee werkt u aan een duurzame en economische groei van uw agrarisch bedrijf, maar ook aan een vitaal platteland. Lees meer

Agrariërs in de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen meedoen aan VKG. Voor het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland werken melkveehouders, akkerbouwers, fruittelers, hokdierhouders, agrarische natuurverenigingen, loonwerkers, bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samen in dit project. Lees meer

Projectpartners