Uit de praktijk2018-03-01T09:12:17+00:00
712, 2018

Vruchtbare Kringloop voert nitraatmetingen uit

7 december, 2018|

Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kunnen via het programma twee N90-monsters (nitraat) laten nemen op hun perceel. De metingen worden dit najaar uitgevoerd door Eurofins. Iedere deelnemer kan een monster laten nemen op zijn veld. Vaak wordt er  een monster

1311, 2018

Koe als kunstmestvervanger, proef in Haaksbergen

13 november, 2018|

Kunstmestvrij boeren, dat is het doel van Rogier en Heleen Lansink. Daarom zijn de deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Overijssel op hun melkveebedrijf de Melktapperij in Haaksbergen gestart met een bijzondere mestproef: stoffen toevoegen aan koeienmest zodat mest met hogere gebonden

1810, 2018

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

18 oktober, 2018|

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver

2809, 2018

Nogmaals workshop graslandherstel op 18 oktober

28 september, 2018|

In Nieuwe Oogst stond afgelopen week een interview met graslanddeskundige Gerard Meuffels. Op de vraag hoe groot de herstelcapaciteit is van grasland antwoordt Meuffels: "Het gras is als het ware in een ruststand gegaan. Iedereen was aangenaam verrast dat het

2607, 2018

Artikel in Nieuwe Oogst: PAS geeft lucht, maar zet veehouderij ook aan het werk

26 juli, 2018|

De sector is nu aan zet. Dat is de conclusie over de voortgang van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Inmiddels is het programma drie jaar op gang en veel ontwikkelingsruimte is daarin benut. De komende jaren wordt verder ingezet op

2806, 2018

Al 100 deelnemers bij Vruchtbare Kringloop Gelderland

28 juni, 2018|

Boeren in Gelderland zijn ambitieus. Sinds dit voorjaar zijn al ruim 100 agrarisch ondernemers uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied gestart met Vruchtbare Kringloop Gelderland. Een uitgelezen kans om gezamenlijk te werken aan kringlooplandbouw, duurzaam bodem-

1704, 2018

Vruchtbare Kringloop Gelderland organiseert vier informatieavonden over toekomstbestendige melkveehouderij

17 april, 2018|

Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol én maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet in 2025 grotendeels zelfvoorzienend worden in de eiwitbehoefte voor het veevoer. Daarnaast moet gras van eigen grond de basis zijn van elk bedrijf. Naast het feit dat

2502, 2018

Vruchtbare Kringloop Gelderland werkt aan een toekomstbestendige sector

25 februari, 2018|

Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland is uit de startblokken. In het project gaan agrariërs met elkaar aan de slag met het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid. ‘Maatschappelijk ondernemerschap wordt steeds belangrijker’, zegt projectleider Hans

1302, 2018

Vruchtbare Kringloop Gelderland van start

13 februari, 2018|

In navolging van het succes van Vruchtbare Kringloop-projecten in andere regio’s gaat nu ook het project Vruchtbare Kringloop Gelderland (VKG) van start. 300 agrarische ondernemers uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen meedoen aan VKG. Het

1102, 2018

Gezocht: projectdeelnemers Vruchtbare Kringloop Gelderland

11 februari, 2018|

Bent u agrarisch ondernemer in de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom of het Rivierengebied? En wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en de bodemvruchtbaarheid verbeteren? Doe dan mee met het project Vruchtbare