In Nieuwe Oogst stond afgelopen week een interview met graslanddeskundige Gerard Meuffels. Op de vraag hoe groot de herstelcapaciteit is van grasland antwoordt Meuffels: “Het gras is als het ware in een ruststand gegaan. Iedereen was aangenaam verrast dat het grasland weer zo snel groen is geworden. Maar ik raad boeren aan om de grasmat goed te controleren. Wat staat er nu voor gras? Welk soort gras is er overgebleven? Zijn dat de goede soorten? Een goede grasmat is de basis van je bedrijf, zeker als we in toekomst meer eiwit van eigen land moeten halen. Dat moet je meenemen in je overweging of je wilt doorzaaien of kiest voor herinzaaien.” (lees hele artikel van Nieuwe Oogst)

Tweede workshop grasland herstel
Meuffels verzorgde onlangs de workshop graslandherstel voor (melk)veehouders van Vruchtbare Kringloop Gelderland. Een leerzame middag in Ophemert (gemeente Neerijnen), die we – vanwege vraag van agrariërs die er niet bij konden zijn – nogmaals organiseren! Op donderdag 18 oktober van 13.00 tot 15.00 uur zijn belangstellenden van harte welkom bij de workshop verzorgd door Gerard Meuffels (M-ARC) en Gerard Bleumink (Ten Brinke).

Graag opgeven voor de workshop
De workshop gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen, dus graag opgeven via het aanmeldformulier. 

Programma
De workshop vindt plaats op donderdag 18 oktober van 13.00 tot 15.00 uur aan de Pippertsestraat 3 in Ophemert (gemeente Neerijnen).

13.00 uur Ontvangst en introductie.
13.15 uur Na uitleg over bodemmonsters en taakkaarten bezoekt u een perceel waar:

Maaimachines in- en doorzaaitechnieken worden gedemonstreerd,
u inzicht krijgt in ondergrond en graszode door een profielkuil,
grasrassen en beworteling worden getoond.

14:45 uur Terug op het bedrijf voor samenvattende conclusie.
15.00 uur Einde.