Boeren in Gelderland zijn ambitieus. Sinds dit voorjaar zijn al ruim 100 agrarisch ondernemers uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied gestart met Vruchtbare Kringloop Gelderland. Een uitgelezen kans om gezamenlijk te werken aan kringlooplandbouw, duurzaam bodem- en waterbeheer en het versterken van hun bedrijven.

Vitaal platteland

Eerder doken melkveehouders uit de Achterhoek al in Vruchtbare Kringloop. Het project richt zich op het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland in deze regio. Deelnemers werken aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit op het eigen bedrijf. Samen werken de deelnemers zo aan een duurzame en economische groei van hun agrarische bedrijf, maar ook aan een vitaal platteland.

Inzicht in bodemleven

Het opdoen van kennis, het uitwisselen van ervaringen en de aanscherping van het vakmanschap vindt plaats in meerjarig programma. Vruchtbare Kringloop Gelderland ontwikkelt en verzorgt onder meer studiegroep-bijeenkomsten, excursies, thema- en veldbijeenkomsten over de bodem en informatie over optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering. Deelname geeft inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid.

Aanmelden

Aanmelden kan zowel individueel als met een bestaande studiegroep. Deelname kost € 200 per jaar. Aan het project kunnen maximaal 300 agrarisch ondernemers meedoen. Doe je mee met Vruchtbare Kringloop Gelderland? Meld je nu aan.