Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol én maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet in 2025 grotendeels zelfvoorzienend worden in de eiwitbehoefte voor het veevoer.

Daarnaast moet gras van eigen grond de basis zijn van elk bedrijf. Naast het feit dat gras als voer dient voor het vee, draagt het bij aan de koolstofopslag in de bodem en aan de bodemvruchtbaarheid. Wanneer bedrijven geen hoge zelfvoorzieningsgraad hebben, is het belangrijk dat zij contracten afsluiten met boeren in de omgeving voor ruwvoer- en mestvoorzieningen.

Commissie Grondgebondenheid
Dat staat in het adviesrapport van de Commissie Grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij. Binnen het project Vruchtbare Kringloop Gelderland krijgen Gelderse ondernemers handvatten om in de komende jaren de gewenste grondgebondenheid en voldoende eiwit in ruwvoer te realiseren.

Informatieavonden
Vruchtbare Kringloop Gelderland is dit voorjaar van start gegaan. Het project biedt een uitgelezen kans aan Gelderse ondernemer om zich te verdiepen in de mineralenkringloop en bodemvruchtbaarheid. De eerste aanmeldingen stromen inmiddels binnen. Het kringloopdenken blijft een belangrijk thema, omdat de sector moet groeien naar grondgebondenheid en eiwitvoorziening uit eigen ruwvoer. Omdat dit een thema is waar we binnen de sector zeker mee aan de slag moeten, organiseren we vier informatieavonden. U ontvangt tijdens deze bijeenkomst ook informatie over de mogelijkheden en vergoedingen voor agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en waterbeheer.

Data & locaties:

  • Maandag 23 april 20:00 uur: De Zoete Inval, Broekermolenweg 5, 3882 MG Putten
  • Dinsdag 24 april 20:00 uur: Dorpshuis ’t Noorderhuukien, Groote Woldweg 118, 8079 TG Noordeinde
  • Woensdag 25 april 20:00 uur: Van de Heg, Barneveldseweg 51, 6741 LJ Lunteren
  • Donderdag 26 april 20:00 uur: Restaurant Bosgoed, Zwarte Kolkstraat 104, 7384 DE Wilp

De avonden zijn interessant voor alle agrarische ondernemers die aan de slag willen met bodemvruchtbaarheid en een duurzame bedrijfsvoering. U bent van harte welkom op één van de informatieavonden!  Deelname is gratis.