Bent u agrarisch ondernemer in de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom of het Rivierengebied? En wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en de bodemvruchtbaarheid verbeteren? Doe dan mee met het project Vruchtbare Kringloop Gelderland!

Een goede vruchtbaarheid van de bodem is belangrijk voor een goed bedrijfsresultaat en minder milieubelasting. We kijken samen naar de mineralenstromen op uw bedrijf en helpen uw vaardigheden te vergroten om de mineralenbenutting te analyseren en optimaliseren. Hierdoor wordt de landbouwproductie efficiënter en verbeteren we het watersysteem en het milieu. Daar heeft iedereen profijt van.

Vitaal platteland

De deelnemers in het project Vruchtbare Kringloop Gelderland richten zich op het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid in de agrarische sector. Immers, een vitale bodem is de basis is voor een vitaal platteland.

Aanmelden

Wilt u mee doen? Dat kan. In het programma ziet u welke onderwerpen aan bod komen.  Inschrijven voor het project kan via deze website . Deelname aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kost €200, – exclusief btw per bedrijf voor 2018.