In navolging van het succes van Vruchtbare Kringloop-projecten in andere regio’s gaat nu ook het project Vruchtbare Kringloop Gelderland (VKG) van start. 300 agrarische ondernemers uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen meedoen aan VKG. Het project richt zich op het duurzaam ontwikkelen van een vitaal platteland in deze regio. Deelnemers werken aan het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van de biodiversiteit. Daarmee werken zij aan een duurzame en economische groei van hun agrarisch bedrijf, maar ook aan een vitaal platteland.

Kringlooplandbouw

Deelnemers krijgen in dit project meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Hen wordt een uniek en interessant programma aangeboden met studiegroepbijeenkomsten, excursies, thema- en veldbijeenkomsten over bodem, optimale gewassen, CO2 en graslandverbetering.

Samenwerken

Daarnaast verdiepen deelnemers zich in de samenwerkingsmogelijkheden met andere sectoren of mogelijkheden naar meer natuurinclusieve landbouw. Hierbij schuiven melkveehouders, akkerbouwers, hokdierhouders, fruittelers en agrarische natuurverenigingen met elkaar aan tafel.