Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland is uit de startblokken. In het project gaan agrariërs met elkaar aan de slag met het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid. ‘Maatschappelijk ondernemerschap wordt steeds belangrijker’, zegt projectleider Hans Veurink van de agrarische natuurvereniging Vallei Horstee. ‘Met een duurzame bedrijfsvoering zijn ondernemers in de toekomst ook verzekerd van een goed inkomen. Het levert meerwaarde op voor iedereen.’

‘De agrarische sector staat behoorlijk in de schijnwerpers. De discussie over de toekomst van het platteland gaat voor een deel over de spanning tussen het landbouwbedrijfsleven en het maatschappelijk draagvlak. Boeren moeten investeren wegens strengere milieuwetgeving, dierwelzijn en welstand. Intussen neemt biodiversiteit op het platteland verder af en voldoet de waterkwaliteit nog niet aan de Europese richtlijnen’, vertelt Veurink. ‘Met Vruchtbare Kringloop Gelderland worden voor agrarische ondernemers nieuwe perspectieven gecreëerd en kunnen zij gezamenlijk toewerken naar een toekomstbestendig en vitaal platteland in Gelderland.’

Studie- en kennisgroepen

Deelnemers aan het project gaan actief in studie- en kennisgroepen aan de slag met de mineralenkringloop en bodemvruchtbaarheid op hun bedrijf. ‘Voor elk bedrijf wordt een analyse gemaakt van de kringloop. Je discussieert met elkaar over de cijfers en welke passende maatregelen een bedrijf kan nemen. Daarbij is er extra aandacht voor bodem en water. Per studiegroep wordt er voor minimaal één bedrijf een uitgebreider bodemplan gemaakt en is er de mogelijkheid om een bodemconditiescore te doen. Dat wordt met de groep tijdens een (veld)bijeenkomst besproken.’

Biodiversiteit

In het project is er ook aandacht voor het thema biodiversiteit. Per studiegroep gaat er één bedrijf aan de slag gaat met een bedrijfsnatuurplan. ‘Een deelnemer kan bijvoorbeeld aanpassingen doorvoeren op zijn erf, zodat erfvogels hier de mogelijkheid hebben om te broeden. Of dat hij een strook langs de sloot niet bemest en overlaat aan de natuur. Niet alleen deze deelnemer, maar ook bij de andere bedrijven wordt gekeken wat zij kunnen doen met de inpassing van natuur- en landschapsbeheer. Daarom is het mooi dat we in het project ook samenwerken met agrarische natuurcollectieven Veluwe en Rivierenland, die veldcoördinatoren inzetten om de deelnemers te ondersteunen op dit thema’, zegt Veurink.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u ook aan de slag met kringlooplandbouw? En wilt u meer kennis over het verbeteren van bodem- en waterkwaliteit, biodiversiteit en economische duurzaamheid? Meld u dan nu aan! Deelname aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kost €200, – exclusief btw per bedrijf voor 2018.
In het programma ziet u welke onderwerpen aan bod komen.