Het project Vruchtbare Kringloop Gelderland is uit de startblokken! Melkveehouders uit de Gelderse Vallei, Randmeerkust, Veluwe, IJsselzoom en het Rivierengebied kunnen aan de slag met een vitaal platteland in Gelderland. Graag nodigen we uit voor een informatieve startbijeenkomst.

Op 28 maart presenteren we u het programma van dit inspirerende project. Johan Temmink geeft een toelichting op het belang van de bodem: waar staan we en wat is ons perspectief. Henk Jolink vertelt over zijn ervaring en over de meerwaarde van kringlooplandbouw.

Welkom
Wilt u meer inzicht in het bodemleven, de relatie tussen de bodem en het klimaat en  het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. U bent van harte welkom op deze inspirerende avond!

Datum:  woensdag 28 maart
Tijd:   20.30 – 22.00 uur, inloop vanaf 20.15 uur.
Locatie:  Zalencentrum De Oude Duikenburg, Voorstraat 30 in Echteld
Opgave:  We ontvangen uw aanmelding graag via ons aanmeldformulier.