Sinds dit jaar is het verplicht voor veehouders op zandgronden om uiterlijk 1 oktober een vanggewas in maïs toe te passen. Een vanggewas legt stikstof vast dat door de maisplant niet wordt opgenomen. Een bodembedekker voorkomt dus stikstofuitspoeling en is daarnaast ook een bodemverbeteraar. Er zijn drie mogelijkheden voor het zaaien van een vanggewassen: directzaai, onderzaai en nazaai. Gerjan Hilhorst van De Marke vertelt in dit artikel over onderzaai.

Wat is onderzaai?

“Een vanggewas moet volgens de verplichting vanuit de overheid vóór 1 oktober toegepast zijn. Je hebt verschillende manieren om vanggewas te realiseren, een daarvan is onderzaai. Bij onderzaai zaai je het gras wanneer de mais gegroeid is tot 40-50 cm, meestal half juni. Gewassen geschikt voor onderzaai kiemen gemakkelijk, hebben weinig vocht nodig en kunnen enige tijd in ruststand zijn. Italiaanse Raaigras voldoet hieraan, maar er zijn ook andere gewassen geschikt voor onderzaai, bijvoorbeeld Westerwolds raaigras en Japanse haver. Ik zou dan 15-20 kg/ha zaaien.”

Wat zijn volgens jou de voordelen van onderzaai?

“Bij onderzaai komt de groei van het vanggewas al vroeg op gang en ben je flexibel in het oogstmoment van de mais.  Agrariërs die kiezen voor nazaai, dus een vanggewas zaaien ná de maisoogst, moeten de mais voor 1 oktober geoogst hebben. Ook al is de mais nog niet voldoende afgerijpt, in verband met de verplichting om op zandgrond voor 1 oktober een vanggewas te zaaien. Met onderzaai is bij de oogst het vanggewas al aanwezig en dat zorgt snel voor een volledig bedekte bodem. Goed voor het vasthouden van stikstof en productie van organische stof en daarmee goed voor de bodem.”

Waarom is het moment van zaaien bij onderzaai zo belangrijk?

“Het vanggewas mag geen concurrent voor de mais worden, het zaad moet onder de mais wel kiemen maar daarna niet meer te hard groeien. Dit betekent dat het na zaaien geen licht mag krijgen.  Als je te vroeg gras zaait, dus wanneer de maisplant nog erg klein is, krijgt het gras te veel licht. Dan groeit het te snel en concurreert het met de mais. Dat wil je niet.”

Wanneer moet je dan wél zaaien?

“De mais moet 40-50 cm groot zijn. Dit noemen we het 5-6 blad stadium en is het moment waarop de punten van de bladeren elkaar bijna raken.  Dan krijgt het gras namelijk niet te veel licht. Het ontkiemt wel, maar de groei komt vervolgens tot stilstand. Pas wanneer de mais afgerijpt en geoogst is, krijgt het gras weer licht en de kans verder te groeien.”

Kun je nog wel gewasbeschermingsmiddelen toepassen met onderzaai?

“Een veelgehoorde vraag! Gewasbeschermingsmiddelen inzetten tegen het onkruid op het maisperceel kan, maar let op met het gebruik van bodemherbiciden. Zorg dat het niet vlak voor het onderzaaien gebeurt. Gebruik middelen die geen remmende werking hebben op de kieming van het vanggewas Bespreek dit tijdig en goed met de loonwerker, anders heeft onderzaai geen kans van slagen.”