Deelnemers aan Vruchtbare Kringloop Gelderland kunnen via het programma twee N90-monsters (nitraat) laten nemen op hun perceel. De metingen worden dit najaar uitgevoerd door Eurofins.

Iedere deelnemer kan een monster laten nemen op zijn veld. Vaak wordt er  een monster van het graslandperceel genomen en een monster van maisland perceel. Met de nitraat-metingen willen we erachter komen hoeveel stikstof er aan het einde van het groeiseizoen nog in de bodem achterblijft. Dit brengen we dan van alle Vruchtbare Kringloop Gelderland deelnemers in kaart. Stikstof in de bodem kan voor uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater zorgen.

Eurofins ontvangt de gegevens van alle melkveehouders die deelnemen aan Vruchtbare Kringloop. Zij zullen contact opnemen voor het maken van een afspraak. Door de uitzonderlijke droogte van dit jaar blijkt het nemen van monsters niet eenvoudig en liep het project zelfs enige vertraging op: de grond was de hard om er diep genoeg in te kunnen steken. Nu het weer regent, worden de metingen voortgezet. Bijkomend voordeel: zolang de bodem nog droog is, zal het met de uitspoeling van stikstof meevallen!