De droogte in ons land houdt inmiddels al weken aan. De buien die verspreid over het land trekken zijn tot nu toe slechts druppels op een gloeiende plaat. Daarom in de maand augustus een miniserie over omgaan met de droogte. In deel 3: hoe om te gaan met verdroogd of verdord grasland.

Als veehouder is het raadzaam om uw grasland gezamenlijk met de loonwerker te beoordelen. De veehouder weet welke percelen er de laatste jaren minder productief waren en waar wellicht een te groot percentage onkruid en/of kweek stond. Deze percelen zouden het eerst in aanmerking moeten komen voor vernieuwing. Indien nu een FarmWalk®* wordt uitgevoerd, worden open plekken en de plekken waar de kweek groeit, direct duidelijk. Engels raaigras heeft een sterk herstellingsvermogen. Bruin gras hoeft dus niet dood te zijn.

Overlevingskans
Bij de volgende kenmerken is de overlevingskans zeer klein:
1. De plant is bruin en is gemakkelijk te verpulveren
2. De basis van de plant is niet meer groen na het verwijderen van het afgestorven blad
3. De wortels zijn niet meer wit en erg houterig, in de bovenste grondlaag is geen vocht meer te vinden

Is bovenstaande het geval, dan is de kans groot dat de plant zich niet zal herstellen na een watergift. Er ontstaat dan dus een open plek in de zode, waar verder moet worden ingegrepen. Bij een aandeel open zode van > 15% wordt aangeraden om door te zaaien, eventueel gecombineerd met wiedeggen. De wiedeg zal dode plantenresten uit de zode krabben, waardoor overige planten meer licht en lucht krijgen. Staan er minder dan 60% goede grassen in de zode, dan is herzaaien het advies. Ook bij een groot aandeel kweek van meer dan 20% wordt herzaaien aanbevolen. Op percelen met kweek eerst het bestaande gras dood spuiten. Let wel: voor de uitgevoerde (grond-)werkzaamheden moet de grond voldoende vochtig zijn om het meeste effect te hebben.

*De FarmWalk® is een managementtool voor weidegang met als basis een wekelijkse ronde door het eigen gras.

Bron: ForFarmers

 

De volgende keer in deel 4: Wat te doen bij ruwvoertekort